Czy na ropie da się zarobić

Na czym liczy inwestowanie w ropę? Czarne złoto na rynku surowcowym

Na czym polega inwestowanie w ropę? Czarne złoto na zbytu surowcowym Ropa naftowa to strategiczny, energetyczny surowiec, który wykonywa znaczną pracę na świecie. Jej wyjątkowość polega na ostatnim, iż jest używana do pracy paliw płynnych, które dostarczają do napędu środków transportu. Obok gazu ziemnego, węgla silnego oraz brunatnego ropa jest podstawowy kopalny surowiec energetyczny gospodarczego…
Czytaj dalej